REHABILITACJA :  NIEMOWLĄT i  DZIECI
     
Neurologiczna - metodą Vojty, Bobath-NDT, Integracji Sensorycznej,Integracji Bilateralnej, Integracji Odruchów  (diagnoza, terapia, zalecenia)   
Wad postaw i stóp - gimnastyka korekcyjna, masaż, kinesiotaping, 3- płaszczyznowa terapia stóp wg.Zukunft-Huber

METODA VOJTY  

Technika lecznicza bazująca na zasadzie wywoływania określonych wzorców ruchu  poprzez stymulację punktów neuromotorycznych na ciele pacjenta.Terapia porządkuje pracę ukladu nerwowego , wpływa na normalizację napięcia mięsniowego ,wygasza przetrwałe odruchy ,wspiera rozwój ruchowy. Metoda sprawdza się w terpii niemowląt, dzieci ale skuteczna jest również w problemach neurologicznych dorosłych. Stosowana jest przy leczeniu : opóźnienia rozwoju psychoruchowego, mózgowego porażenia dziecięcego, stanów pourazowych, wylewie, leczeniu skolioz, wad postawy , kręczu szyi , zaburzeniach centralnej koordynacji nerwowej, przepuklina oponowo - rdzeniowa, porażenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych,neurogenne dysplazje stawów biodrowych, zaniki rdzeniowe mięśni (dystrofie mięśniowe),stwardnienie rozsiane (SM),złmania kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia, porażenie nerwu twarzowego okołoporodowe.

METODA BOBATH-NDT

Twórcą metody byli , fizjoterapeutka Berta Bobath i jej męża Karela – neurolog.Metoda rozwija  i modyfikuje się do dnia dzisiejszego. W Polsce Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju, w zaburzeniach napięcia mięśniowego, asymetrii złożeniowej, zaburzeniach układu ruchowego, asymetrii czaszki, problemach rozwojowych wcześniaków, mózgowym porażeniu dziecięcym i wszelkich problemach neurologicznych.

Główne założenia metody:

    •    Przygotowanie pacjenta do czynności życia codziennego, do bycia jak najbardziej samodzielnym, co jest nadrzędnym celem
         w procesie rehabilitacji,

    •    Wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu
         odpowiednich technik terapeutycznych już od pierwszych miesięcy życia,

    •    Hamowanie nieprawidłowych odruchów.

    •    Udzielanie   wskazówek dla rodziny i opiekunów dziecka odnośnie pielęgnacji, układania, ubierania, karmienia, tak aby
         stymulować jego rozwój w czynnościach dnia codziennego.

    •   Dostosowanie technik do indywidualnych potrzeb pacjenta i podąrzanie za jego rozwojem i aktualnych umiejętności.

KINESIOTAPING

Technika terapeutyczna polegająca  na umieszczeniu na ciele, w ściśle określony sposób odpowiedniej taśmy- plastra. Naklejony
plaster jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych (nie jest nasączony żadnym lekiem) i w zależności od rodzaju plastra, sposobu
i miejsca aplikacji, ma różnorakie oddziaływanie. Kinesiotaping stymuluje zakończenia nerwowe na skórze, pozwala na normalizację napięcia mięśniowego, aktywowanie mięśni uszkodzonych, zmniejsza ból i nienaturalne odczucia skóry, likwiduje zastoje i obrzęki limfatyczne ,poprawia mikrokrążenie.

REHABILITACJA : DOROSŁYCH  

Rehabilitacja dorosłych obejmuje problemy kostno -stawowe, dyscopatie, wady postawy, bóle kregosłupa i stawów, porażenia centralne i obwodowe nerwów, niedowlady. W terapii stosuje się : ocenę stanu wyjściowego, techniki terapeutyczne, zalecenia i ćwiczenia . Podczas lecznia wykorzystuje się min : masaż, terapię manualną, metodę Mc Kenziego, wyciąg szyjny i lędźwiowy, kinesiotaping ( taśmy lecznicze), piozometryczną relaksację mięśni, stretching, elektropunkturę, elektroterapię, naświetlanie lampą solux i Bioptron.